Funcionament

Per entrar a formar part del grup de consum vàrem establir per assemblea una quota d’entrada de 10 € a fons perdut, un cop es marxa de la Grup de Consum no es recuperen. Aquest fons es va establir per garantir un mínim compromís de les persones que entressin a formar-ne part, així com poder fer front a alguna contingència que es pogués plantejar.

Les unitats familiars no estan obligades a fer consum, però si que està obligada a fer una tasca pel bon funcionament del grup.

Cada unitat familiars ha d’assumir una tasca dintre del Grup de Consum, per norma general la tasca serà fer el torn de cobrar i repartir les caixes (aquí pots trobar les instruccions de torn), seguint el calendari de torn que s’actualitzarà en cada assemblea.

Si no es pogués realitzar aquesta tasca genèrica, hi ha altres tasques específiques diferents (comunicació, gestió dels comunicats interns del Grup de Consum, gestió de les comandes a “La Grana”, comptabilitat,…) que poden realitzar-se per suplir l’anterior. L’adjudicació i renovació de tasques i renuncies d’aquestes, es farà a l’assemblea.

Les assemblees són el màxim organisme de presa de decisions. Allà es decideix el funcionament, es revisen proveïdors, es reparteixen tasques, etcètera. Les assemblees se solen celebrar trimestralment.